Doel

De stichting heeft ten doel:

  1. De verkondiging en demonstratie van het evangelie van het Koninkrijk van God in binnen- en buitenland;
  2. Het verzorgen van Bijbel onderwijs teneinde mensen toe te rusten om een discipel van Jezus Christus te worden;
  3. Het stichten van Ekklesia’s in binnen- en buitenland;
  4. Het (financieel) ondersteunen van mensen met een apostolische of profetische bediening en evangelisten in binnen- en buitenland;
  5. Het (financieel) ondersteunen van armen, weduwen en wezen in binnen- en buitenland.

De stichting heeft sinds 1 januari 2008 een ANBI status. Dit betekent dat uw gift aan de stichting fiscaal aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Wilt u partner worden van het werk van de Stichting of een donatie doen? Ga dan naar de winkel pagina.

Vanaf 1 januari 2014 hoeft u niet meer naar de notaris om een lijfrente gift te geven. Het voordeel van zo’n gift is dat u tenminste vijf jaar lang uw giften kunt aftrekken van de belasting zonder dat er sprake is van een drempel of een maximum van 10 %. Wilt u ons voor vijf jaar steunen middels een lijfrente gift? Neem dan a.u.b. contact met ons op.

Belangrijke gegevens:

Bestuur stichting:

Voorzitter: N.A. Leeuwin          Secretaris: F.H. van der Marel         Penningmeester: R.N.M. Plat

Adres stichting is Dennenweg 9, 8172 AH te Vaassen.
Bankrekeningnummer van de Stichting is NL05ABNA0973570652.
Nummer Kamer van Koophandel is 37137419.
Fiscaal nummer van de stichting is 8187.53.754.
Telefoonnummer van de Stichting is 06-10884155.