Begroting

Onderstaand vindt u de financiële prognose voor 2021 en 2022:

Financiële prognose 2021 en 2022

2021

2022

euro

euro

Ontvangen giften

30.000

30.000

Giften aan derden/projecten

3.000

3.000

Ondersteuning zendelingen

25.000

25.000

Afschrijvingen

Algemene kosten

2.000

  2.000

 30.000   30.000
 Batig saldo

nihil

nihil