Begroting

Onderstaand vindt u de financiële prognose voor 2020 en 2021:

Financiële prognose 2020 en 2021

2020

2021

euro

euro

Ontvangen giften

17.000

17.000

Giften aan derden/projecten

8.000

8.000

Ondersteuning zendelingen

4.000

4.000

Afschrijvingen

Algemene kosten

5.000

  5.000

 17.000   17.000
 Batig saldo

nihil

nihil