Begroting

Onderstaand vindt u de financiële prognose voor 2018 en 2019:

Financiële prognose 2018 en 2019

2018

2019

euro

euro

Ontvangen giften

65.000

65.000

Giften aan derden/projecten

5.000

5.000

Ondersteuning zendelingen

35.000

35.000

Afschrijvingen

Algemene kosten

25.000

  25.000

 65.000   65.000
 Batig saldo

nihil

nihil