Begroting

Onderstaand vindt u de financiële prognose voor 2019 en 2020:

Financiële prognose 2019 en 2020

2019

2020

euro

euro

Ontvangen giften

20.000

20.000

Giften aan derden/projecten

6.000

6.000

Ondersteuning zendelingen

4.000

4.000

Afschrijvingen

Algemene kosten

10.000

  10.000

 20.000   20.000
 Batig saldo

nihil

nihil