Beleidsplan

Doelstelling en actuele beleid
De doelstelling van de Stichting is dat het Koninkrijk van God meer zichtbaar gaat worden in Nederland en Europa. De focus ligt de komende jaren op het terugbrengen van de kracht van God binnen en buiten de kerk. Christenen dienen te worden getraind om als ware discipelen van Jezus Christus de zieken te genezen, doden op te wekken en mensen te verlossen van demonische gebondenheden en in de vrijheid te zetten. Daarmee vervult de Stichting ook een belangrijke maatschappelijke functie: het terugbrengen van de ziektekosten in Nederland. De Bijbelse manier van genezen van de zieken is namelijk gratis.

Werkzaamheden van de Stichting
De Stichting betaalt de kosten van vergunningen, kosten van markten en braderieën en de reis- en verblijfkosten voor het evangelisatiewerk op straat. Verder verzorgt de Stichting gedegen en praktisch Bijbelonderwijs in het land. De Stichting zorgt daarnaast voor de verkoop en distributie van het eerste boek van Ronald Plat getiteld: “Tijd voor genezing”. Dit boek zal eerst als e-book worden uitgegeven en daarna in hardcover formaat.

De Stichting geeft tenminste 10 % van haar inkomsten aan ondersteuning van weduwen en wezen of aan fondsen die actief zijn voor het volk Israël en ondersteunt zij apostelen, profeten en evangelisten en mensen die zich inzetten om discipelen van Jezus Christus te maken.

Wijze waarop de Stichting fondsen werft
Om het werk op straat en in de diverse gemeenten te kunnen blijven doen is de stichting afhankelijk van giften en legaten. Bedrijven kunnen het werk van de stichting steunen, maar ook particulieren zijn een belangrijke steunpilaar die met hun donaties of giften als partner het werk gaande kunnen houden. Als het gaat om marketing dan treedt de stichting vooral naar buiten via haar website en via Facebook.

Wijze waarop de Stichting fondsen en vermogen beheert en besteedt
De Stichting maakt ieder jaar vooraf een begroting van de inkomsten. Aan de hand van de begrote inkomsten worden de mogelijke uitgaven begroot. Deze begroting is een taakstelling voor de penningmeester. De penningmeester is in beginsel alleen bevoegd, maar zal voor uitgaven boven de 500 euro altijd toestemming vragen aan de voorzitter en secretaris. Na afloop van het jaar dient de penningmeester financiële verantwoording af te leggen aan de overige bestuursleden.

Publicatie jaarcijfers 2021

Klik hier om te downloaden