Blogs

Blog Navayo Leeuwin 6 maart 2014

Wee hen die bitter voorstellen als zoet  

Een zekere site die prijzen uitreikt voor de meest ‘wereldvreemde gelovige’ hebben in mijn ogen niets beters te doen met hun tijd. Het is eigenlijk te gek voor woorden dat ze gelovigen die de zieken willen genezen en genezing gratis weggeven afschilderen als oplichters en fanatici. Maar moslims die in Syrië vechten om anderen te doden en dit openlijk ook zo belijden, daar hoor je diezelfde mensen helemaal niet over. Het is precies waar Gods Woord ons voor waarschuwt: ze hebben van bitter zoet gemaakt en van zoet bitter.  God waarschuwt diegenen met de volgende woorden:

Jesaja 5:20 Wee hen die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht, en licht als duisternis; die bitter voorstellen als zoet en zoet als bitter. Ja wee hun want in tegenstelling tot wat vele denken geldt dit Woord nog steeds. En wordt dit ook nog eens bevestigt in Jacobus 3:8-11: “Maar de tong kan geen mens temmen. Ze is een niet te bedwingen kwaad, vol dodelijk vergif. Door haar loven wij God en de Vader, en door haar vervloeken wij de mensen, die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn. Uit dezelfde mond komen zegen en vervloeking voort. Dit behoort niet zo te zijn, mijn broeders. Laat soms een bron uit dezelfde ader zoet en bitter water opwellen?”

Dit is de tijd waarin bitter wordt voorgesteld als zoet en zoet als bitter en vele sites en nieuws items drijven daarmee de spot. Met name als het gaat om Gods Woord. Wee hun, zegt de Vader. Ook in de tweede kamer horen we vaak de volgende uitspraak: “Na het zuur komt het zoet”, maar helaas, hun zoet smaakt nog steeds bitter. En toch zijn er velen die in trappen. Bij God is het echter heel anders. God zegt dat Hij geen mens is dat Hij niet liegen kan. Zou Hij zeggen en niet doen? Hoeveel beloften Gods er ook zijn het is bij Hem: Ja en Amen. God wil zijn beloften door ons als gelovigen bewaarheid laten worden en zelfs zij die niet geloven kan Hij gebruiken om ze te vervullen.

Toch zijn er velen die elk wonder van God in twijfel trekken en alles uit de kast trekken om deze ‘zogenaamde’ genezingen en bevrijdingen te betwisten. Net als de farizeeërs vroeger deden toen Jezus hier op aarde als mens leefde. Ze komen op tegen al wat waar is. Elke genezing trekken ze in twijfel, elk wonder van God tracht men te normaliseren en elk bewijs dat wordt aangebracht door filmpjes van mensen, die spreken over hun genezing, wordt afgedaan als verzinsels en oplichterij. Wat ze feitelijk doen is dat ze satan werkeloos hebben gemaakt en van al zijn taken ontheven hebben. Zij doen nu namelijk het werk voor hem. Maar wat zegt Gods woord? “Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van Mij.” Het schrift kan niet gebroken worden.

Het wordt tijd voor verandering in Nederland.

Blog Jop van der Bijl 26-1-2014   Grote namen zijn zóóó 2013!

Veel mensen kijken vol bewondering op naar grote Godsmannen. Op zich is daar niets mis mee en ik denk dat het correct is om ze te eren en respecteren. Maar uiteindelijk zijn het gewoon mensen zoals jij en ik. We horen van grote wonderen bij mensen als T.L. Osborn, Reinhard Bonke en David de Vos. Als er iemand ziek is zijn we geneigd om zo iemand naar een samenkomst van Jan Zijlstra te sturen, want als broeder Zijlstra bidt is de kans op een wonder veel groter.

Ik heb het voorrecht al deze mannen persoonlijk te kennen of gekend te hebben en ik hou ontzettend veel van ze. Maar van geen van hen heb ik de indruk dat ze over speciale genezingsgaven kunnen beschikken. Het enige wat ze gemeen hebben is hun grote passie voor het Evangelie en hun tomeloze inzet om die aan alle schepsels bekend te maken. De enige reden dat er zo veel wonderen gebeuren is omdat ze voor zulke enorme aantallen mensen staan waar ze voor mogen bidden.

We horen van steeds meer mensen hier in Nederland, die gevuld met dezelfde passie als deze mannen, de straat op gaan of naar vrienden en collega’s, hen vertellen over de liefde van Jezus en bidden voor hun ziektes. We horen van getuigenissen van wonderen en eerlijk gezegd denk ik dat het percentage genezingen op straat hoger ligt dan in de gemiddelde Evangelisatiecampagne van deze ‘grote’ evangelisten. Wat wij als ‘gewone’ gelovigen moeten leren, is dat de opdracht om uit te gaan in de wereld om het Goede Nieuws te verkondigen voor ons allemaal geldt. En dat de bijbehorende beloftes ook voor ons gelden. Wij hebben dezelfde Heilige Geest ontvangen die op Reinhard Bonke rust, sterker nog, het is dezelfde Heilige Geest die op Jezus was. En als wij dan in gehoorzaamheid uitgaan, mogen we ook dezelfde resultaten verwachten. Net als de discipelen van Jezus: ‘Zij gingen op weg om overal het nieuws bekend te maken. De Heer hielp hen daarbij en zette hun verkondiging kracht bij met de tekenen die ermee gepaard gingen.’ (Marcus 16:20)

God heeft de ‘grote’ Godsmannen grote podia toevertrouwd, maar met deze methode zullen we nooit de hele wereld bereiken met het Evangelie. Pas als de gelovigen gaan beseffen dat de opstandingskracht die Jezus Christus uit de dood heeft opgewekt, ook in ons woont, en we gaan er naar handelen, dan zullen we gaan zien dat de principes van exponentiële vermenigvuldiging hun vruchten gaan afwerpen en zullen we met z’n allen een grote oogst gaan binnenhalen. Stap uit, doe het gewoon!

En hoe zit het dan met die grote namen? De Bijbel zegt dat er maar één Naam gegeven is in de Hemel en op Aarde, en dat is de Naam boven alle Naam, Jezus Christus. In díe Naam mogen wij uitgaan, zieken genezen en mensen vrijzetten en dat is een geweldig voorrecht! Doe het gewoon!

Blog Ronald Plat 1 januari 2014
Als ik terugkijk naar 2013 dan was het een bewogen en avontuurlijk jaar. Ik kijk met dankbaarheid terug. Het was een jaar waarin ik vele mensen op straat genezen heb zien worden door Jezus. Van migraine, gewone hoofdpijn, schouders, slijmbeurs ontstekingen, frozen shoulders, nekklachten, allerlei soorten rugklachten, heupen, knieën, hielspoor, enkels, voeten, blindheid, doofheid, fybromyalgie, tumor in de baarmoeder, MS en reuma, de gevolgen van een herseninfarct en spraakorganen. Vele krukken zijn gesneuveld in 2013 en vele mensen hebben de stap gezet naar het Koninkrijk van God, en dat is het belangrijkste.  In 2013 is Nederland alvast voorbereid op het feit dat ook hier mensen na gebed zullen opstaan uit de dood. Simpelweg omdat het een opdracht van Jezus is in Mattheüs 10:8 en de wedergeboren gelovigen in Christus de autoriteit hebben om dit te doen.  Ik mocht vele gelovigen dit jaar kick starten. En dat is voor mij een grote vreugde, om te zien dat er steeds meer Christenen gaan opstaan om de zieken te genezen en het Koninkrijk van God zichtbaar te maken in Nederland.
Voor 2014 heb ik grote verwachtingen. In de eerste plaats word ik bepaald bij “greater works” van Johannes 14:12. Dat betekent dat we nog niets gezien hebben qua wonderen en dat zij in omvang en kracht gaan toenemen in 2014. Daarnaast verwacht ik dat het vuur van God zal worden uitgestort over de Nederlandse kerken zodat steeds meer Christenen gaan doen wat Jezus heeft gezegd: “Verkondig het Koninkrijk, genees de zieken, wek doden op en drijf demonen uit.”  Op mijn verlanglijstje bij de Heer voor 2014 staat dat we doden gaan opwekken, dat kanker zal genezen, diabetes, dwarslaesies, Parkinson, dementie, interne orgaanaandoeningen, longen, hartklachten, bloed en vaatziekten, tumoren in hersenen zullen verdwijnen, mensen met autisme zullen genezen en dat brandwonden slachtoffers compleet zullen genezen.
Ik verlang er verder naar om mijn boek “Tijd voor genezing” in hardcover formaat uit te laten geven en om meer mensen dan in 2013 te kick starten zodat er nog meer Ferry van der Marels zullen komen in Nederland die ook op pad gaan om steden en dorpen op zijn kop te zetten voor Koning Jezus. Verder bid ik voor reformatie van de kerk en alle onderdelen van de samenleving in Nederland.  In 2014 gaan we ook een buitenlands avontuur aan in IJsland met de gloriestoelers. En ik hoop dat er nog vele buitenlandse avonturen zullen volgen. Kortom, 2014 gaat een super jaar worden!