Begroting

Onderstaand vindt u de financiële prognose voor 2017 en 2018:

Financiële prognose 2017 en 2018

2017

2018

euro

euro

Ontvangen giften

40.000

40.000

Giften aan derden

26.000

26.000

Ondersteuning zendelingen

4.000

4.000

Afschrijvingen

Algemene kosten

10.000

  10.000

 40.000   40.000
 Batig saldo

nihil

nihil